Jazz & Muziekboeken - Jazz in het Gooi

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

J a z z -   &   m u z i e k b o e k e n

De 100 + 1 saxen van Leo van Oostrom
De 'Sax-o-phone' - die zo'n 150 jaar geleden werd ontworpen door de eigenzinnige en ronduit geniale Adolphe Sax - neemt onder de muziekinstrumenten om veel redenen een bijzondere plaats in. En terwijl vooraanstaande componisten het instrument indertijd uitbundig prezen weigerden de meeste musici pertinent om erop te spelen. Ook werd er brand gesticht in zijn Parijse fabriek tot zelfs moordaanslagen aan toe - pas in de Verenigde Staten begon echt de zegetocht van de saxofoon en de vooraanstaande saxofonist Leo van Oostrom verzamelde gedurende ruim 40 jaar veel van de instrumenten die deze boeiende geschiedenis in foto's en teksten illustreren. l e e s   v e r d e r . . .

The Devil's Horn, een fascinerend boek over de saxofoon
De saxofoon is in veel opzichten een bijzonder instrument en de schrijver van het boek 'The Devil's Horn' vangt als het ware een spirituele zoektocht aan naar het wezen van dit uitzonderlijke geesteskind van Adolphe Sax. Een 'queeste' als naar de heilige graal, met alle vervoeringen en duistere kanten van dien. Verteld echter in een sobere maar warme schrijfstijl met tussen de bedrijven door een heleboel feiten over de saxofoon zoals die naar boven komen in gesprekken met bespelers, reparateurs en natuurlijk bevlogenen zoals hijzelf...
L e e s   v e r d e r . . .

Tipboeken - handige gidsen voor elke muzikant
In 1997 verscheen het eerste Tipboek onder de onvermoeibare redactie van schrijver/muzikant Hugo Pinksterboer. Het concept werd bedacht door Gijs Bierenbroodspot, die tevens de uitmuntende tekeningen en de vormgeving voor zijn rekening nam. Bovendien was hij saxofonist. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de eerste uitgave - in een handig smal zakformaat van 10.5 x 21 cm was gewijd aan dit bijzondere instrument. Tien jaar later verscheen als vierde druk ervan een sterk uitgebreide uitgave op een nieuw, groter formaat van 15.5 x 23 cm. Inmiddels is de complete Tipboek-reeks uitgegroeid tot 15 delen die in heel wat talen zijn vertaald... l e e s   v e r d e r . . .

Band Loopt... het levensverhaal van Ruud van Lieshout
Wanneer iemand zo'n 30 jaar als geluidstechnicus voor Phonogram heeft gewerkt en daarna directeur is van de wereldberoemde Wisseloord Studio's, dan kan hij veel verhalen. En dat is wat Ruud van Lieshout dan ook doet in zijn boeiende boek 'Band Loopt'. Met veel humor, maar ook zonder een blad voor de mond te nemen. Hij had veel affiniteit met de jazz en heeft bijvoorbeeld de opnamen van het Dutch Swing College verzorgd, maar ook die van de Swing Society die in Sonesta optrad, het Trio Pim Jacobs, The Skymasters, Jan Morks, Jerry van Rooyen, Art Farmer, Lee Konitz, Benny Bailey, enfin noem maar op, l e e s   v e r d e r . . .

Musicofilia - Verhalen over muziek en ons brein
De bekende schrijver/neuroloog Oliver Sacks schreef een boeiend en toegankelijk boek over de nauwe en bijzondere relatie die mensen met muziek hebben. Een relatie die overigens niet altijd positief uitpakt, zoals wanneer iemand bijvoorbeeld plotseling een luidspelende radio in zijn hoofd ervaart die zich slechts gedeeltelijk laat uitzetten. Zijn vele onderzoekingen en gesprekken laten echter vooral een gevoel van verwondering achter over dat wonderlijks fenomeen dat we 'muziek' noemen en dat kennelijk ieder van ons op de een of andere manier in zijn innerlijk meedraagt. Het boek gaat niet specifiek over jazz, maar er is voor jazzliefhebbers beslist veel in te herkennen... l e e s   v e r d e r . . .

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu